Medikal Turizm

Yakın Doğu Turizm ve Seyahat İşletmeleri, Kuzey Kıbrıs’ın eşsiz tarihi, turistik, insani değerleri ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin 36 bölümünde uluslararası standartlarda verdiği sağlık hizmetlerini en ileri teknoloji, güncel bilgi ve yüksek konforla birleştirerek, ülkeleri dışında sağlık hizmeti almak isteyen turist hastalara kanser, kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi, diş, göz, ortopedi, estetik cerrahi başta olmak üzere yüksek kalitede, ekonomik sağlık paketleri sunmaktadır.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içinde fonksiyon itibarı ile üç, dört ve dokuz katlı üç ana blok olarak 55,000 metre kare kapalı alana sahip Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 22’si VIP olmak üzere 209 tek kişilik hasta odası, 8 ameliyathane, 30 yoğun bakım ile 17 yeni doğan yoğun bakım ünitesine sahip. Sağlıkla ilgili bütün testlerin yapılabileceği laboratuvarlara, tanıda etkin rolü bulunan en gelişmiş görüntüleme cihazlarının olduğu Radyoloji Merkezine, özellikle kanser vakalarının teşhisi ve tedavisinde çok güçlü Nükleer Tıp ve Radyoterapi Merkezine sahip hastane, tamamen dijitalize 84 adet doktor muayene odası ile poliklinik hizmetlerini de en üst düzeyde sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, 38 hizmet bölümü, Avrupa standartlarının üzerindeki en son teknolojiye sahip donanımı ve seçkin hekim kadrosuyla sağlık hizmetlerinin yüksek düzeyde sunulduğu, Kıbrıs Türkleri’ni dışa bağımlılıktan kurtarmanın yanısıra Kuzey Kıbrıs’a yurt dışından sağlık hizmeti almak için turist getirmek amacıyla uluslararası standartta özel hastane konseptinde inşa edildi.

Uluslararası standartlar ve “Joint Commision International” (JCI) akreditasyon kriterlerine uygun olarak yapılan hastane, hastaların gerek medikal, gerekse diğer ihtiyaçlarını en üst kalite seviyesinde karşılıyor.

Hasta güvenliği ve hasta haklarının ön planda tutulduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi başta Kıbrıs ve Türkiye yanında İngiltere ile dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan Türkler ile uluslararası hastaların da bütün sağlık ihtiyaçlarına cevap verecek medikal altyapı, kadro ve teknolojik yetkinliğe sahip.

Laboratuvar sonuçlarının, görüntüleme imajları ve doktor teşhis raporlarını içeren hasta dosyalarının tamamen elektronik ortamda tutulduğu ve bu dosyalara yetkilendirilmiş hekimlerin hastanenin her noktasından hatta dünyanın herhangi bir yerinden erişilebilmesini sağlayan Laboratuvar İşletim Sistemi (LIS) ve Radyoloji İşletim Sistemi (RIS) ile entegre Hastane İşletim Sistemine (HIS) sahip olan hastane bu kabiliyetleriyle Dünya’nın takdir edeceği özelliklere sahip. Katlar arasındaki insan hareketinin 9 asansör ile sağlandığı hastanede, numune ulaşımı güvenli ve süratli olarak Pnomatik Tüp Sistemi ile sağlanıyor. Ayrıca PACS sistemi ile desteklenen bünyede, doğru teşhis ve doğru tedavi için gerekli bilgilere daha kolay ulaşilabiliyor.

Uluslararası düzeyde özel hastane konseptinde işletilen YDÜ Hastanesi bünyesinde, yurt dışından gelen hastalara ve yakınlarına hizmet vermek amacıyla “Uluslararası Hasta Koordinasyon Merkezi” kuruldu. Bu merkez, yabancı hastaların Kuzey Kıbrıs’a ulaşımlarını, konaklamalarını, ülke içindeki tur ve transferlerini planlayarak, hastanede kendi dillerinde iletişim kurmalarını ve aynı zamanda da hastaların sağlıklarına kavuşmasının ardından da ülkelerine güvenle dönmelerini koordine ediyor. Kuzey Kıbrıs’a gelen hasta yakınlarının da ulaşım, konaklama ve sosyal ihtiyaçları bu merkez tarafından karşılanıyor.

Kıbrıs’ta birçok yeniliği ve ilkleri gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi, sağlık sektöründe de bu geleneğini sürdürerek; ülkenin en gelişmiş Hastane, Radyoloji ve Laboratuvar dijital işletim sistemlerinin kullanıldığı ilk ve tek üniversite hastanesini kurarak: en ileri teknolojiye sahip ilk ve tek Radyoterapi Merkezi’ni (Rapid Arc teknolojisi), ülkedeki ilk ve tek PET/CT’sini, bütün testlerin yapılabildiği ve referans olacak laboratuvarlarını, ülkenin ilk ve tek ambulans özelliği de taşıyan özel jet uçağını hastalarının hizmetine sunuyor.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

24 Saat Holter Monitorizasyon

Yetişkin Koarktasyon Dilatasyonu

Kalp Kapakçıklarının Balonla Açılması

Telemetri(Uzaktan Kardiyak Monitorizasyonu)

Kardiyopulmaner Eksersiz Testi

Kontraslı EKO

Dobutanine EKO

EKG

EKO

Pacemaker ve Şok Defibrilatör İmplantasyon Kontrolü

Koroner Balon Anjioplasti ve Stent İmplantasyonu

Pulmoner Kapak Valvotomi

Stress EKO

Kalp Yetmezliği Medical ve Cerrahi Tedavisi

Tilt Test

Transösefagial EKO

Efor testi

Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Derin Sıcaklık Uygulamaları(Ultrason,Kısa Dlaga Diatermi)

Elektirik Stimilasyon (NMES)

Elektroterapi(Tens, Diadinami, Elektirik Stilmilasyonu)

Sok Dalga Tedavisi(ESWT)

Su İçi Tedaviler (Üst ekstremite whirlpool sistemi, alt stremite whirlpool sistemi)

Şok Dalga Tedavisi(ESWT)

Hidroterapi

Intermitent Kompresyon Pompaları

Alt Ekstremite Jakuzi

Magneterapi

Işık Tedavisi Uygulamaları( Ultraviyole,İnfraruj)

Yьzeysel Sicaklik Uygulamalari (Sıcak ve Soğuk Uygulamalar,Parafin)

Parafin Banyosu

Resim Terapisi, Kızılötesi

Yüzeysel Sıcaklık Uygulamaları

Spinal Traksiyon

Tens

Termoterapi

Üst Extremite Jakuzi

Romatoid Artrit, Ankilozan, Spondilit

Çeşitli Kas Hastalıkları (Fibromiyalji)

Lomber ve Servikal Diskopati

Boyun ve Sırt Ağrısı

Osteoartrit ve Diğer Dejeneratif Artrit

Kemik Erimesi ve Zayıflığı(Osteoporoz)

Omuz, Dirsek, El ve Bilek Ağrısı(Donuk Omuz, Sinir sıkışmaları, Tenisçi dirsegi, Karpal tünel sendromu)

Sipastik Çocuk Felci

Multiple Skleroz(MS)

Parkinson Hastalığı

Omurilik Yaralanamları

İnme, Kısmi felç

Amputee Rehabilitasyonu

Artroplasti Rehabilitasyonu

Kanser Rehabilitasyonu

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Deri ve Zührevi Hastalıkları

İlaç Reaksiyonları

Allerjik Deri Hastalıkları

Behçet Hastalıkları

Kozmetoloji Ünitesi

Dermatolojik Cerrahi

Saç Hastalıkları

Tırnak Hastalıkları

Ben(nevüs) Tanı ve Takibi

Ülserler ve Yaralar

Oral ve Genital Mukoza Hastalıkları

Pediatrik Dermatoloji

Sedef Hastalığı(psoriasis)

Yağ Bezi Hastalıkları

Deri Hastalıkları

Deri Enfeksiyonları

Deri Bulgularıyla Seyreden Sistemik ve Genetik Hastalıklar

Deri Tümörleri

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Vitiligo

Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri

Adli Tıp

İç Hastalıkları

Hipertansiyon

Dializ

Böbrek Hastalıkları

Böbrek Nakli

Nefrit

İdrar Yolu Enfeksiyonları

Anal Hastalıklar (Hemoroid vb)

bağırsak Hastalıkları

Mide Hastalıkları

Hepatitler

Karaciğer Hastalıkları

Anemi(kansızlık))

Lösemiler

Lenfomalar

Myelom

Akdeniz Anemisi

Romatizma Hastalıkları

Ateş

Enfeksiyonlar

Diyabet(şeker hastalığı)

Başka Problemler

Obezite

Osteoporoz(kemik erimesi)

Diger Hormonal Hastalıklar

Tiroid Hastalıkları(guatr)

Alzheimer Hastalığı

Düşme Şikayeti Olan Hastalar

Unutkanlık

İdrar Kaçırma

Göğüs Ağrısı

Yorgunluk

Yaygın Vücut Agrısı

Lipid Sorunları

Halsizlik

Kilo Kaybı

Kemoterapi

Hasta Takibi ve Kanser Taraması

Palyetif(destek) Tedavisi

Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Kromozom Analizi (Kan, kemik iliği, amniyotik sıvı, CVS (koryon villus örneklemesi) ve diğer dokular

Hematolojik Malignansi Tanı ve Takibi

Marker Kromozom Takibi

Mikro-delesyon Sendromları, Hamilelik Sırasında Hızlı Anöploidi Tespiti

Açıklanamayan Zeka Geriliği Array CGH ve FISH ile Subtelomerik Analizi

İnvitro Fertilizasyon Ünitesi Yardımı ile Oosit ve Embriyolarda Belirli Genetik Hastalıklar için Tarama ve Riskli Embryoların Tesbiti

Tıbbi Patoloji

Sitopatoloji

Histopatoloji

Nöroloji

Beyin Damar Hastalıkları(inme)

Demans(alzheimer)

Elektroensefalografi()

Elektromiyografi

Epilepsi

Başağrısı

Multiple Skleroz

Hareket Hastalıkları(parkinson)

Kas ve Periferik Sinir Hastalıkları

Uyku Labaratuvarı

Video-EEG Monitorizasyon (uzun süreli EEG çekimi)

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Gamma Kamera(kemik, kalp, böbrek sintigrafisi)

PET/CT

Radyoaktif İyot Tedavisi(tiroid)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Pediatri

Pedagoji / Çocuk Psikolojisi

Pediatrik Allerji ve Astım

Pediatrik Kardiyoloji

Pediatrik Endokroloji

Pediatrik Gastroenteroloji

Pediatrik Hematoloji

Pediatrik İmmünoloji

Pediatrik Nefroloji

Pediatrik Nöroloji

Pediatrik Nöroşirürji

Pediatrik Onkoloji

Pediatrik Göğüs Hastalıkları

Pediatrik Psikolog

Pediatrik Romatoloji

Çocuk Cerrahisi

Psikiyatri Anabilim Dalı

Bipolar Bozukluk Tedavi Programları

Depresyon Tedavi Programları

Yeme Bozukluğu Tedavi Programları

Aile, Çift ve İlişki Terapi Programları

Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tedavi Programları

Geriatrik Psikiyatri

Grup Psikoterapileri

Bireysel Psikoterapi

Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavi Programları

Post-Travmatik Bozukluk Tedavi Programları

Psikometrik Değerlendirme

Şizofreni Tedavi Programları

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları Tedavi Programları

Uyku Bozukluğu Tedavi Programları

Radyasyon Onkolojisi

HDR Brakiterapi

IGRT

IMRT

Stereotaktik Radyocerrahi

Stereotaktik Radyoterapi

Spor Hekimliği

Göğüs Hastalıkları

Akut ve Kronik Bronşit

Alerjik Hastalıklar ve İmmünoterapi (aşı)

Bronşiyal Astım

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

Plevra Hastalıkları

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

Pnömoni ve Diğer Akciğer Enfeksiyonları

Uyku Bozuklukları

Tüberküloz

Üst Solunum Yolu Hastalıkları

Cerrahi Tıp Bilimleri

Aşağıdakiler Cerrahi Tıp Bilimleri uzmanlığının altındadır:

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin Tümörleri

Beyin Kanaması

Kafa Travması

Bel ve Boyun Fıtığı

Periferik Sinir Cerrahisi

Omurga Eğriliği (Skolyoz)

Omurilik Yaralanması ve Felçler

Omurga Eğriliği

Omurga ve Omurilik Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Koroner Bypass Cerrahisi

Yapay Kalp İmplantasyonu ve Yardımcı Cihazlar

Kalp Kapakçığı Tedavisi

Kalp ve Damar Anevrizmasının Cerrahi Tedavisi

Ritim Bozukluklarının Cerrahi Tedavisi

Karın ve Bacak Damar Cerrahisi

Karotis Arter Cerrahisi

Varis Cerrahisi ve Tedavisi (Köpük Skleroterapi)

Kulak, Burun, Bogaz

İşitme -Denge Polikliniği

Yüz Plastik Cerrahisi

Baş ve Boyun Cerrahisi

Otoloji ve Nörotoloji

Rinoloji(Burun ve Burun Boşluğu)

Kafa Tabanı Cerrahisi

Ses ve Yutma Bozuklukları

Genel Cerrahi

Meme Kanseri

Meme Selim ve Malign Kitleleri

Hipertiroidi

Paratiroid Hastalıkları

Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları

Tiroid Bezi Kanseri

Tiroid Bezi Büyümesi (Guatr)

Tiroid Modülleri

Rutin Tarama İçin Gastrointestinal, Takip ve Tedavi

Küçük ve Büyük Bağırsak Hastalıkları

Mide Hastalığı

Anal Fissür

Hemoroid

Fistül ve Abseler

Pilonidal Diseases(kıl dönmesi)

Safra Kesesi ve Safra Yolları Hastalıkları

Karaciğer Hastalıkları ve Kitleleri

Pankreas Selim ve Tümoral Hastalıkları

Mide (mide) Herni

İnsizyonel (ameliyat sonrası) herni

Inguinal (kasık) Fıtıkları

Göbek Herni

Diagnostik Laparoskopi

Safra Kesesi Ameliyatı

Fıtık Ameliyatı

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kolposkopi

HPV Genotiplendirme

HPV Aşısı

Anormal Smear Testi Yönetimi

Polikistik Over Sendromu

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar

Simir Testi

Endometriozis

Histereskopi

Laparoskopi

4 Boyutlu Ultrason

Ammiyosentez, CVS,Kordosentez

Gebelik Takibi ve Doğum

Renkli Doppler Ultrasonografi

Kombine Test, Üçlü Test

Multifetal Redüksiyon

NST, CST

Tüp Bebek, Mikroenjeksiyon

Kısırlık Tedavileri, İntrauterin İnseminasyon

Cerrahi Sperm Arama (TESE, PESA)

Kemik Dansidometresi

Dijital Memografi

Ultrason Taraması

Jinekolojik Kanserlerin Tanısı ve Tedavisi

Endoservical Curettage

LEEP, Konizasyon

Üriner İnkontinans Tanısı ve Yönetimi

Vajinal veya Rahim Sarkması Teşhisi ve Yönetimi

Ürodinamik Değerlendirme

Danışmanlık

Koruyucu Prosedürler

Tüp Ligasyonu(tüplerin bağlanması)

Vazektomi(erkek kordonlarının baglanması)

Göz Hastalıkları

Göz İçi Lensleri Tarafından Geliştirilmiş Görsel Kalite

Fakoemülsifikasyon Tekniği ile Çalışma

İkincil Göz İçi Lens İmplantasyonu

Anatomik Yapısı Üzerine Ultrasonik Biyomikroskopi Ayrıntılı Bilgi

SLT ve YAG Yazerler İşlem Yapmadan Tedavi

Fundus Floresein Anjiografi

İndosiyanin Yeşili Anjiografi Tarafından İç Damar Tabakası Analiz Etmek

Ultrason ile Gözün İçini İncelemek

LAZER Işığı ile Göz Tomografisi (OCT)

diyabet-Şeker Hastaları Lazer ve Ameliyat tedavisi

Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu Tedavisi

Kozmetik (renkli) Kontakt Lensler

Gözlük Yerine Kontakt Lens

Tedavi İçin Sert ve Yumuşak Kontakt Lensler

Keratokonus için Özel Lensler

Farklı Operasyonlar ile Şaşılık Düzeltme

SYNOPTOPHORE Tarafından Şaşı Ölçülmesi

Konjenital Katarakt

Konjenital Glokom-Buphthalmos

Sınav ve Prematüre Retinopatisi Tedavisi Ve Her Göz Disesaes için Güncel Tıbbi Tedavi

Çocuklarda Özel Muayene Teknikleri Özel Araçlar Olabilir

Ortopedi ve Travmatoloji

Artroplasti (kalça, omuz, diz, ayak bileği, dirsek)

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahi

El Cerrahisi

Diz, Kalça, Omuz Cerrahisi

Ortopedik Onkoloji

Pediatrik Ortopedi

Pediatrik Ortopedi

Omurga Cerrahisi

Spor Travmatoloji ve Artroskopi Cerrahi

Çocuk Cerrahisi

Abdominal Kitle, Tümör

Karın Duvarı Anomalileri

Anorektal Bozukluklar

Apandisit

Biliyer Atrezi

Göğüs Duvarı Deformiteleri

Doğumsal Anomaliler ve Neonatal Cerrahi

Özofagus Konjenital Anomaliler

Konjenital Diyafragma Hernisi

Karaciğer, Safra Kesesi ve Dalak Hastalıkları

Yabancı Cisim Aspirasyonu, Gastrointestinal Sistem Yabancı Cisimler, Bezoar’lar

Gastrointestinal Sistem Kanaması, Akut Cerrahi Patolojiler

Hirschsprung Hastalığı

Hipertrofik Pilor Stenozu

İntestinal Atrezi ve Stenozu

İnvajinasyon

Safra Yollarının Tıkanması

Pediatrik Abdominal Operasyon

Pediatrik Jinekolojik Cerrahi Hastalıkları (interseks işlemleri, kuşkulu genital, labial füzyon, over kisti ve burulma, kadın genital truct anomalileri)

Pediatrik Onkolojik Cerrahi

Pediatrik Torakoskopi ve Laparoskopik Cerrahi

Pediatrik Ürolojik Bozukluklar (kasık fıtığı, inmemiş testis, hipospadias ¤ u, epispadias, mesane extrophy, vezikoüreteral reflü, hidronefroz, renal kitlelerin, böbrek, sünnet anormallikleri, penis gömülü, penil kordi ve burulma)

Göğüs Yaralanmaları, Karın ve Genitoüriner Travma

Üst ve Alt Gastrointestinal Cerrahi Hastalıkları

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Büyütme Mammoplasty, Redüksiyon Mammoplasty, Abdominoplasti Liposuction

Yüz Gençleştirme, Kimyasal Peeling

Facelift, Botox Enjeksiyonu, Dermal Dolgu

Rinoplasti, Blefaroplasti, Otoplasti

Jinekolojik Cerrahi Sonrası Meme Rekonstrüksiyonu

Deri ve Rekonstrüksiyon Kanser

Yüz Yumuşak Doku Travması, Yüz Kemik Kırıkları, Çene Kırıkları

El Cerrahisi

Yanık, Yaralanma Sonrası Eklem Kontraktürleri

Mikrocerrahi

El Tendon ve Sinir Yaralanmaları

Travma Sonrası Doku Kaybı

Yarık Dudak ve Damak

Doğumsal El Anomalileri

Diyabetik Ülser

Bası Yaraları

Venom Ülserler

Göğüs Cerrahisi

Tanı Bronkoskopi

Bronkoskopi ile Yabancı Cisim Çıkarılması

Özofagus Dilatasyonu Cerrahi

Özofagus Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Akciğer Enfeksiyonları Cerrahi Tedavisi

Akciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Üroloji

ESWL

Tıbbi Tedavi

Taş Hastalığının Metabolik Değerlendirme

Ürolityazis Açık ve Endoskopik Tedavi

Iyi Huylu Prostat Büyümesi için Tanı Testleri

Lazer Prostatektomi

Prostat Hastalığı Açık ve Endoskopik Tedavi

İdrar Analizi

Kemoterapi, İmmünoterapi, Hormon Tedavisi

Genitoüriner Tümörlerin Tanısı

Endoskopik Açık Cerrahi

Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Tedavisi

Üro-Onkoloji

Konjenital Üriner Sistem Anomalileri

Üriner Sistem Enfeksiyonları

işeme Disfonksiyonu

İdrar Kaçırma

İnterstisyel Sistit

Ürodinami

Yaşayan veya Kadavradan Kalp Böbrek Nakli

Diğer Bölümler

Aşağıdakiler Diğer Bölümler uzmanlığının altındadır:

Ağrı Kliniği (Algoloji)

Kan Bankası

Kanın Bilşeşenlerine Ayrılıp Kullanılması

Kan Işınlama

Eristrosit Değişimi

Plazma Değişimi

Tromboferez

Check-Up Merkezi

Küçük Check-Up

Büyük Check-Up

Yoğun Bakım Üniteleri

KardiYovasküler Cerrahi Yoğun Bakım

Genel Yogun Bakım

Yeni Doğan Yogun Bakım

Pediatrik Yoğun Bakım

Laboratuvarlar

Klinik Laboratuvar

Endokrinoloji

Hematoloji

Mikrobiyoloji

Moleküler Biyoloji

Seroloji

Bronkoskopi

Kolonoskopi

ERCP

Gastroskopi

Karaciğer Biyopsisi

Rektoskopi

Akustik İmmitans Ölçümleri

İşitsel Beyin Sapı Cevabı (ABR / BERA)

İşitme Testi (çocuk ve yetişkin)

Koklear İmplant Değerlendirmesi

Yeni Doğan İşitme Taraması (AABR)

Otoakustik Emisyon

Konuşma ve Ses Terapisi

Tinnitus Degerlendirmesi(çnlama değerlendirmesi ve tedavisi)

Vestibüler Değerlendirme Testleri

Vestibüler Rehabilitasyon(denge tedavi)

Beslenme ve Diyetik

Anemi

Zayıflık(aneroksia)

Kalp-Damar Hastalıkları

Çölyak

Çocuk Beslenmesi

Kolesterol

Kronik Böbrek Yetmezligi

Kronik Obstrüktif Akciger Hastalığı

Konstipasyon

Diyabet

İshal

Mide Hastalıkları(gastrit, reflü, ülser, spastik kolon vs.)

Bagırsak Hastalıkları

Hipertansiyon

Hipoglisemi-Reaktif Hipoglisemi

Laktoz İntoleransı

Karaciger Hastalıkları

Kanser Hastalarında Beslenme

Şişmanlık

Osteoporoz

Fenilketenüri

Hamilelik Döneminde Beslenme

Ağız Hastalıkları ve Diş Hekimliği

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi

Diş Hekimliği Bölümü ve Endodonti

Endodonti Anabilim Dalı

Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı

Ortodonti Anabilim Dalı

Pedodonti Anabilim Dalı

Periodontoloji Anabilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Radyoloji

4D Ultrasonografi

Kemik Dansitometri

Renkli Doppler Ultrasonografi

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi

Dijital Floroskopi

Dijital Mamografi

Dijital Subtraksiyon Anjiyografi

Girişimsel Radyoloji

MRI

Ultrasonografi

X-ray Panoramik

Ambulans Uçak

Bizi Takip Edin!

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Hastanesi

Yakın Doğu Hastanesi

Yakın Doğu Bank

Yakın Doğu Bank

Yakın Doğu FM

Yakın Doğu FM

Yakın Doğu TV

Yakın Doğu TV

Dorana Facebook

Dorana Facebook

Dorana Twitter

Dorana Twitter

Dorana Youtube

Dorana Youtube

Dorana RSS

Dorana RSS

Çekiliş Sonuçları

Çekiliş Sonuçları

Facebook